Korupcijos prevencijos ir tarnybinės etikos mokymai – birželio 10 d

1. Korupcijos rizikos, jų pasireiškimas ir  valdymas. Teisės aktai, praktinė patirtis.

2. Korupcinių rizikų įmonės veikloje diagnozavimas, jų pasireiškimo galimybių prevencija.

3. Darbuotojų įtakos korupcijos rizikai vertinimas bei  šios rizikos sumažinimas.

4. Nepakantumo  korupcijai politika, jos įgyvendinimo priemonės,  nauda įmonei.

5. Korupcijai nepalankios  aplinkos diegimas  įmonėje .

6. Etikos kodeksų evoliucija ir paskirtis. Etikos kodekso tikslai, funkcijos ir paskirtis.

7. Verslo ir profesinės etikos sąsajos.

8. Tarptautinis verslas ir jo etika.

9. Įmonės etikos kodesas.

Registracija į mokymus