FORMALŪS MOKYMAI

Fomalių mokymo programų, pagal kurias įmonei suteikta  Švietimo ir mokslo ministerijos licencija mokyti sąrašas:

Eil. Nr. Valstybinis

kodas

Mokymo programos pavadinimas Mokymo

Sritis ir posritis

Išduodamo

pažymėjimo

kodas

1. 362034703 Verslo organizatoriaus Sritis: verslas ir administravimas

Posritis: darbo organizavimas

2105
2. 362034705 Smulkaus verslo paslaugų teikėjo Sritis: verslas ir administravimas

Posritis: darbo organizavimas

2105
3. 362034202 Reklamos organizatoriaus Sritis: verslas ir administravimas

Posritis: marketingas ir reklama

2105
4. 362034201 Reklamos agento Sritis: verslas ir administravimas

Posritis: marketingas ir reklama

2105
5. 361048201 Kompiuterio vartojimo pagrindų Sritis: kompiuterija

Posritis: kompiuterių panaudojimas

1503
6. 267048201 Kompiuterio naudojimo pagrindų Sritis: kompiuterija

Posritis: kompiuterių panaudojimas

1503
7. 362048202 Kompiuterio operatoriaus Sritis: kompiuterija

Posritis: kompiuterių panaudojimas

2105
8. 362034501 Administracijos darbuotojo Sritis: verslas ir administravimas

Posritis:valdymas ir administravimas

2105
9. 362034702 Įmonės darbo organizatoriaus Sritis: verslas ir administravimas

Posritis: darbo organizavimas

2105
10. 362034602 Sekretoriaus – referento Sritis: verslas ir administravimas

Posritis: sekretoriavimas ir kontoros darbas

2105
11. 362034601 Sekretoriaus Sritis: verslas ir administravimas

Posritis: sekretoriavimas ir kontoros darbas

2105
12. 362034401 Apskaitininko Sritis: verslas ir administravimas

Posritis: Buhalterinė apskaita ir 2105apmokestinimas

2105
13 267034401 Apskaitininko Posritis: Buhalterinė apskaita ir apmokestinimas 2105
14 367034401 Apskaitininko Posritis: Buhalterinė apskaita ir apmokestinimas 2105
15 362034403 Apskaitininko padėjėjo Posritis: Buhalterinė apskaita ir apmokestinimas 2105
16 267034603 Biuro veiklos tvarkytojo Sritis: verslas ir administravimas

Posritis: sekretoriavimas ir kontoros darbas

2105
17 362034101 Pardavėjo Sritis: verslas ir administravimas

Posritis: Prekybos darbo organizavimas

2105
18 262034105 Pardavėjo konsultanto Sritis: verslas ir administravimas

Posritis: Prekybos darbo organizavimas

2105
19 161034102 Prekybinės salės darbuotojo Sritis: verslas ir administravimas

Posritis: Prekybos darbo organizavimas

1503
20 362034104 Kasininko – pardavėjo Sritis: verslas ir administravimas

Posritis: Prekybos darbo organizavimas

2105

Kontaktai:

+370 699 26729
+370 656 26016

info@mokytis.lt