Mokymo projektai

LIETUVOS DARBO BIRŽA
1Projektas “Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimas”
LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ               
 2PROJEKTAS “LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITIKŲ IR ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ GEBĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU SAVIVALDYBĖS STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMU, TOBULINIMAS“
LIETUVOS DARBO RINKOS MOKYMO TARNYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
 3SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO MOKYMAI
ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
 4PROJEKTAS „ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
 5PROJEKTAS „PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ IR ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
6 PROJEKTAS  „BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITIKŲ IR ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS“
ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
7 PROJEKTAS  „ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS“
VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
8MOKOMŲJŲ SEMINARŲ PASLAUGOS
VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
 1PROJEKTAS “VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS”
ŽUVININKYSTĖS TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
 2LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS AUKŠČIAUSIOSIOS IR VIDURINIOSIOS GRANDIES VADOVŲ MOKYMAI
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
3 PROJEKTAS  „ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS DIDINANT VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMĄ KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE“
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS
4KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ PARENGIMO IR PRITAIKYMO MOKYMUISI NUOTOLINIU BŪDU PASLAUGOS
LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪRA
3 PROJEKTAS „LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS“
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
siauliu-rajono-savivaldybe PROJEKTAS “ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAI”
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
varenos-rajono-savivaldybe PROJEKTAS  „VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ IR ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS“
LIETUVOS KULTŪROS DARBUOTOJŲ PROFESINĖ SĄJUNGA
 lietuvos-kulturos-darbuotoju-profesine-sajungaLIETUVOS KULTŪROS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS VYKDOMAS PROJEKTAS “SOCIALINIO DIALOGO SKATINIMAS LIETUVOS KULTŪROS DARBUOTOJŲ INSTITUCIJOSE”
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ
palangos-miesto-savivaldybe MOKYMAI „KORUPCIJOS TEISINIO REGULIAVIMO PAGRINDAI IR JOS PREVENCIJA
RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
 raseiniu-rajono-savivaldybePROJEKTAS ,,PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAME SEKTORIUJE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ
vilniaus-miesto-savivaldybe PROJEKTAS „VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS“
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
zemes-ukio-ministerijaPROJEKTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS AUKŠČIAUSIOSIOS IR VIDURINIOSIOS GRANDIES VADOVŲ MOKYMAI
Jonavos rajono savivaldybė
jonavos-rajono-savivaldybe PROJEKTAS “VAIKŲ GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS JONAVOS VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE”
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
zarasu-rajono-savivaldybe PROJEKTAS “ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS  TOBULINIMAS”
UAB „NSOFT“
nsoft PROJEKTAS: ,,PASLAUGŲ SEKTORIAUS ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ PROFESINĖS KOMPETENCIJOS STIPRINIMAS
VALSTYBINĖ VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBA PRIE LR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
PROJEKTAS „VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS INFORMACIJOS SAUGUMO VALDYMO TOBULINIMAS”
 
siauliu-miesto-savivaldybePROJEKTAS: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINIŲ IR VIEŠOJO VALDYMO GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS