KVIEČIAME SOCIALINIUS DARBUOTOJUS  DALYVAUTI  NUOTOLINIUOSE MOKYMUOSE PAGAL SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PROFESINĖS KOMPETENCIJOS TOBULINIMO  PROGRAMAS

Mokymai vykdomi pagal mokymo programas, kurios  yra  patvirtintos Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo aprašo, patvirtinto Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-92 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

„SOCIALINIS DARBAS SU KRIZES IŠGYVENANČIOMIS ŠEIMOMIS“

Programos kodas SD20190144

Mokymuose nagrinėjama:
1. Bendrieji krizių psichologiniai aspektai. Šeimos krizės samprata, klasifikacija ir formos.
2. Šeimos krizės atpažinimas, pasekmės ir šeimos narių elgesio ypatumai.
3. Bendravimo su krizę išgyvenančiais šeimos nariais. Bendradarbiavimo svarba teikiant pagalbą smurtą patyrusiems asmenims.
4. Teisiniai aspektai šeimai teikiant pagalbą smurto atveju.

„POKYČIŲ VALDYMAS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOSE

Programos kodas SD20200192

Mokymuose nagrinėjama:
1. Pokyčiai, jų būtinybė, jų tikslai. Pokyčių proceso pagrindinės stadijos. Pokyčių valdymo principai ir būdai.
2. Pokyčių atsiradimo išorinės priežastys. Pokyčių atsiradimo vidinės priežastys. Pokyčių varomosios ir juos stabdančios jėgos. Jėgų lauko pusiausvyra.
3. Įstaigos vadovo vaidmuo ir veiksmai pokyčių diegimo proceso eigoje. Komunikacijos ir motyvacijos reikšmė.
4. Pasipriešinimo pokyčiams ženklai, jų atpažinimasPasipriešinimo pokyčiams priežasčių nustatymas ir jų valdymas. Taikomos  priemones šiam pasipriešinimui eliminuoti arba mažinti.

„KŪRYBIŠKUMO SKATINIMAS ORGANIZACIJOJE MENTORYSTĖS PAGALBA

Programos kodas SD20200197

Mokymuose nagrinėjama:
1. Kūrybiškumo samprata  Tradicinis ir paralelinis  mąstymas. Raudonojo ir mėlynojo vandenyno strategijos.. Kūrybiško problemų sprendimo etapai.
2. Kūrybiški grupiniai idėjų generavimo metodai. Idėjų atranka. Kriterijai. Idėjų keitimas,  jungimas ir skaidymas.
3. Kūrybiško  mąstymo skatinimo metodai. Asmens kūrybiškumo bruožai, savybės,  jų ugdymas.
4. Mentorystės svarba organizacijoje. Mentoriaus vaidmuo siekiant efektyvesnio darbuotojų darbo organizacijoje.

„EFEKTYVUS KLIENTŲ APTARNAVIMAS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOSE

Programos kodas SD20200207

Mokymuose nagrinėjama:
1. Sėkmingas klientų aptarnavimas paslaugos teikėjo ir kliento (socialinių paslaugų gavėjo) požiūriu.Paslaugos teikėjo elgsena, motyvacija, vertybės, komunikacija, įvaizdis, kūno kalba, pozityvaus įvaizdžio formavimas.Bendravimo su klientu procesas.Dėmesio klientui demonstravimas. Komunikacijos reikšmė aptarnavime.
2. Klientų aptarnavimo etapai: kliento (socialinių paslaugų gavėjo) poreikių išsiaiškinimas. Sunkūs klientai ir kaip su jais elgtis. Rekomenduojama elgsena bendraujant su skirtingais klientais.
3. Komunikacija: aktyvaus klausymosi metodų taikymas komunikacijoje su klientu; tinkamas bendravimas telefonu, laiškais, pokalbis.
4. Praktinių situacijų nagrinėjimas, atvejų analize, individualios ir grupinės užduotys.

Vienų  8 ak. val. mokymų kaina vienam dalyviui – 20  eur.

Išklausius mokymus išduodami pažymėjimai.

Mokymai vyks nuotoliniu būdu Google Meet platformoje.

Kviečiame registruotis užpildant REGISTRACIJOS FORMĄ

Surinkus grupę, užsiregistravusiems dalyviams pranešime mokymų datą.

Papildoma informacija tel. +370 699 26729, el.paštu info@mokytis.lt