KVIEČIAME SOCIALINIUS DARBUOTOJUS  DALYVAUTI  MOKYMUOSE
PAGAL SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PROFESINĖS KOMPETENCIJOS TOBULINIMO  PROGRAMAS

Mokymai vykdomi pagal mokymo programas, kurios  yra  patvirtintos Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo aprašo, patvirtinto Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-92 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

„VADOVAVIMAS IR LYDERYSTĖ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOSE

Programos kodas SD20210250

Temų pavadinimai:

  1. Lyderis ar vadovas? Lyderystės ir valdymo santykis. Vadovas ir vadybininkas. Svarbiausios lyderio savybės (bruožai): bendravimas, paskatinimas, motyvavimas, domėjimasis žmonėmis, mokėjimas klausytis, komandos sutelkimas, pagarba, pripažinimas, mokėjimas pateikti kritiką, mokėjimas pripažinti savo klaidas.
  2. Vadovavimo stiliai. Situacinis vadovavimas. Keturi darbuotojų brandos lygiai ir vadovavimo jiems būdai. Ugdomasis vadovavimas.
  3. Asmeninių vadovo savybių įtaka ir svarba. Vertybės. Nuostatos. Penki  asmenybės lygiai. Pats sau lyderis.
  4. Trumpa apžvalga- apie motyvavimą. Kas motyvuoja darbuotojus? Atlygis – tai ne tik pinigai, tai viskas, kas yra tam žmogui vertinga.
  5. Efektyvi komunikacija.  Tinkamai perteikta  kritika. Konstruktyvaus grįžtamojo ryšio teikimas.

Klaipėdoje – 2022 m. kovo 4 d., Smiltės/Pylimo g. 14, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje.

Vilniuje – 2022 m. kovo 1 d., Jasinskio g. 15, Vilniaus kolegijos aktų salėje.

Kaune – 2022 m. kovo 7 d., Gedimino g. 41, Kauno kolegijoje, 206 aud.

 

„EFEKTYVUS KLIENTŲ APTARNAVIMAS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOSE

Programos kodas SD20200207

Temų pavadinimai:

  1. Sėkmingas klientų aptarnavimas paslaugos teikėjo ir kliento (socialinių paslaugų gavėjo) požiūriu. Paslaugos teikėjo elgsena, motyvacija, vertybės, komunikacija, įvaizdis, kūno kalba, pozityvaus įvaizdžio formavimas. Bendravimo su klientu procesas. Dėmesio klientui demonstravimas.Komunikacijos reikšmė aptarnavime.
  2. Klientų aptarnavimo etapai. Kliento (socialinių paslaugų gavėjo) poreikių išsiaiškinimas. Sunkūs klientai ir kaip su jais elgtis. Rekomenduojama elgsena bendraujant su skirtingais klientais.
  3. Komunikacija: aktyvaus klausymosi metodų taikymas komunikacijoje su klientu; tinkamas bendravimas telefonu, laiškais, pokalbis.
  4. Praktinių situacijų nagrinėjimas, atvejų analize, individualios ir grupinės užduotys.

Klaipėdoje – 2022 m. kovo 21 d., Smiltės/Pylimo g. 14, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje.

Vilniuje – 2022 m. kovo 14 d., Jasinskio g. 15, Vilniaus kolegijos aktų salėje.

Kaune – 2022 m. kovo 10 d., Gedimino g. 41, Kauno kolegijoje, 206 aud.

Vienų  8 ak. val. mokymų kaina vienam dalyviui – 30  eur.

Išklausius mokymus išduodami pažymėjimai.

Kviečiame registruotis užpildant REGISTRACIJOS FORMĄ

Papildoma informacija tel. +370 699 26729, el.paštu info@mokytis.lt

Rekvizitai apmokėjimui:
VŠĮ Kompiuterinių programų mokymo centras
Įmonės kodas 125247995
A/s LT903500010001321105
Paysera bankas, banko kodas 35000
Mokėjimo paskirtyje nurodykite už kokį asmenį mokate, mokymų pavadinimą ir miestą.