PSICHOLOGINIAI IR VADYBINIAI MOKYMAI

Asmeninio efektyvumo ugdymas

Vertybės, nuostatos, elgesys.
Vidiniai apribojimai – ribojančios nuostatos.
Kaip jas atpažinti ir keisti.
Svarbiausių asmeninių įpročių, būtinų efektyvim gyvenimui, ugdymas.
Svarbiausių bendravimo įpročių ugdymas.
Išsikelti tikslus ir jų siekti. Planai.
Pažinkite savo stipriąsias ir silpnąsias puses
Kaip savo svajones paversti tikrove?
Sėkmė. Kaip prisivilioti sėkmę?
Nesėkmių priežastys ir kaip jas įveikti?
Asmeninis efektyvumas. Augimas, saviugda.
Savivertė. Kaip pakelti savo savivertę?

Lyderystė. Lyderio savybės.

Lyderis ar vadovas?
Ugdomos lyderio savybės:
– Bendravimas,
– Skatinimas,
– Motyvavimas,
– Domėjimasis,
– Klausymasis,
– Komandinis darbas,
– Įgaliojimas,
– Pripažinimas,
– Padrąsinimas,
– Tinkama kritika,
– Klaidų pripažinimas,
– Planavimas, tikslų iškėlimas,
– Pokyčiai,
– Sprendimų priėmimas,
– Pozityvus mąstymas, Entuziazmas.

Efektyvus vadovavimas.

Veiksmingo valdymo uždaviniai
Valdymas pagal tikslus (MBO)
Tikslų iškėlimas.
Organizavimas.
Sprendimų priėmimas
Personalo ugdymas
Tikslų siekimo ir laiko planavimo sąsajos. Laiko planavimas ir darbų organizavimas.
Prioritetų nustatymas. Užduočių paskirstymas.
Sprendimų priėmimas ir įgyvendinimas.
Problemos apibrėžimas ir patikslinimas.
Alternatyvų išnagrinėjimas.
Padarinių ir rizikos analizė.
Sprendimų priėmimo metodai:
– Disnėjaus modelis,
– Proto šturmas,
– Minčių lietus,
– Priežasčių medis,
– Delfi metodas
Klaidos sprendimų priėmime,
Sprendimo įgyvendinimo užtikrinimas.

Sprendimų priėmimas.

Problemos apibrėžimas ir patikslinimas.
Alternatyvų išnagrinėjimas.
Padarinių ir rizikos analizė.
Sprendimų priėmimo metodai:
– Disnėjaus modelis,
– Proto šturmas,
– Minčių lietus,
– Priežasčių medis,
– Delfi metodas
– Dekarto metodas.

Pasiryžimas. Sprendimo priėmimas.
Klaidos sprendimų priėmime,
Sprendimo įgyvendinimo užtikrinimas.

Veiklos ir laiko planavimas.

Ar efektyviai planuojame savo laiką ir darbus?

Kaip teisingai inventorizuoti savo laiką?
Kokiais metodais galima analizuoti savo darbo dieną?
Kur dingsta kiekvieno iš mūsų laikas?
Asmeninis laiko auditas. Laiko panaudojimo efektyvumo analizė
Kaip išskirti prioritetinius darbus.
Kaip užkirsti kelią krizių/“degančių darbų“ atsiradimui
Laiko ir darbų paskirstymo principai ir rekomendacijos
Kaip įveikti atidėliojimą?
„Laiko vagys“ ir jų „suvaldymas“

Laiko planavimas – tai savo gyvenimo plamavimas.
Antros gyvenimo puses planavimas.

NLP (neuralingvistinio programavimo) metodų taikymas bendravime

Kursų metu apžvelgiamos šios temos:

–  Aplinkos suvokimas. Skirtingi žemėlapiai.

– Komunikacija.

– Reprezentacinės sistemos.

– Asmenybės tipai.

– Įsitikinimai. Vertybės.

– Efektyvi komunikacija. Kalibravimas. Raporto kūrimas.

– Grįžtamojo ryšio modelis.

– Inkarai. Tobulumo ratas.

– Skirtingos suvokimo pozicijos.

– Tikslų formulavimas. Rene Dekarto modelis. Disnėjaus modelis..
– Robert Dilts neurologiniai lygiai.
– Motyvacinė kalba taikant neurologinių lygių modelį.
– Įsitikinimai ir jų keitimo būdai.
– Koučingo metodų taikymas.

Koučingo metodų taikymas organizacijoje

Vadovauti ar ugdyti?
Nurodyti ar paklausti?
Patarti ar padėti suprasti?
Kas veiksmingau – ar kai sprendimą priima kitas, ar tu pats?

Kursų metu apžvelgiamos šios temos:

Koučingas – kas tai?
Esminės koučingo nuostatos.
Koučingo sesijos struktūra.
Klausinėjimo ir klausimosi įgūdžiai.
Koučingo procesas.
Koučingo pokalbio tikslai.
Tikslų nustatymas ir priemonės jiems pasiekti.
Tikslai, nuostatos ir vertybės.
Savo galimybių suvokimas.
Sprendimus skatinančios technikos.
Koučingas organizacijose.
Vadovavimo stilius ir koučingas.
Ko reikia, norint organizacijoje taikyti koučingą

Motyvavimas nefinansinėmis priemonėmis organizacijoje

Motyvavimas – kas tai?
Motyvavimo teorijų raida, jų taikymas.
Vadovavimas ir motyvavimas.
Motyvavimo priemonės:
– Vadovavimo stilius,
– Atsakomybės suteikimas,
– Savarankiškumas,
– Įtraukimas į sprendimų priėmimo procesą,
– Darbo turinys,
– Grįžtamojo ryšio pateikimas,
– Veiklos vertinimas ir kt.

Motyvacijos sistemos kūrimas organizacijoje:
– Kas darbuotojams svarbu?
– Ko jiems reikia?
– Veiklos vertinimas.

– Grįžtamasis ryšys.

Kontaktai:

+370 699 26729
+370 656 26016

info@mokytis.lt