MOKYMAI SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS

Kviečiame registruotis į Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintas socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo  programas. Mokymai vyks Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje.

Vietos bendruomenių (socialinių paslaugų organizacijų) tarpsektorinio bendradarbiavimo stiprinimas deinstucionalizacijos procese

(programos kodas SD20190144)

Temų pavadinimai:

 1. Tinklaveikos modelis ir jo realizavimas deinstitucionalizacijos procese, įgalinant asmens veiksmingą dalyvavimą visuomenėje
 2. Tarpsektorinis bendradarbiavimas, kaip esminė tinklaveikos palaikymo ir plėtotės sąlyga, kuriant palaikančią, pastiprinančią ir įgalinančią aplinką bendruomenėje
 3. Multikultūriškumo, multiraštingumo ir socialinio kapitalo dimensijų raiška tarpdisciplininės komunikacijos procese,   skatinant socialines novacijas ir nuostatų kaitą bendruomenėje
 4. Tinklaveikos, įgalinančio bendradarbiavimo, dialogu grindžiamos komunikacijos priemonės ir tinkamas jų parinkimas bei taikymas praktikoje.

Trukmė: 8 ak. val. (4 ak. val. teorinės, 4 ak. val. praktinės)

 

Socialinių darbuotojų kompetencijų stiprinimas dirbant su krizės paliestais asmenimis

Programos kodas SD20200197

Temų pavadinimai:

 1. Krizių valdymas socialiniame darbe: prevencija ir krizių intervencijos taikymo būdai bei galimybės;
 2. Krizių valdymo organizacijoje būdai ir galimybės;
 3. Nuotolinio ir kontaktinio socialinio darbo metodai;
 4. Darbuotojų psichologinio atsparumo ugdymo galimybės;
 5. Praktinės užduotys.

Programos trukmė:  8 val.

Pokyčių valdymas socialinių paslaugų įstaigose

Temų pavadinimai:

 1. Pokyčiai, jų būtinybė, jų tikslai. Pokyčių proceso pagrindinės stadijos. Pokyčių valdymo principai ir būdai.
 2. Pokyčių atsiradimo išorinės priežastys. Pokyčių atsiradimo vidinės priežastys. Pokyčių varomosios ir juos stabdančios jėgos. Jėgų lauko pusiausvyra.
 3. Įstaigos vadovo vaidmuo ir veiksmai pokyčių diegimo proceso eigoje. Komunikacijos ir motyvacijos reikšmė.
 4. Pasipriešinimo pokyčiams ženklai, jų atpažinimas. Pasipriešinimo pokyčiams priežasčių nustatymas ir jų valdymas. Taikomos  priemones šiam pasipriešinimui eliminuoti arba mažinti.

Programos trukmė:  8 ak. val. ( 3 ak. val. teorinės, 5 ak. val. praktinės)

Pagalbos priimant sprendimus poreikio vertinimo ir bendruomenės išteklių asmens įgalinimui savarankiškai priimti sprendimus derinimas

Programos kodas SD20190144

Temų pavadinimai:

 1. Pagalbos priimant sprendimus poreikis: teisiniai, teoriniai ir praktiniai aspektai.
 2. Pagalbos priimant sprendimus tikslai, uždaviniai, Lietuvos ir užsienio šalių patirtis.
 3. Pagalbininko priimant sprendimus veiklos turinys, funkcijos, vaidmuo.
 4. Pagalbininko priimant sprendimus veiklos būdai, metodai, bendravimo ir bendradarbiavimo priemonės.

Programos trukmė: 8 ak. val. ( 4 ak. val. teorinės, 4 ak. val. praktinės)

Socialinis darbas su krizes išgyvenančiomis šeimomis

Programos kodas SD20190144

Temų pavadinimai:

 1. Bendrieji krizių psichologiniai aspektai. Šeimos krizės samprata, klasifikacija ir formos.
 2. Šeimos krizės atpažinimas, pasekmės ir šeimos narių elgesio ypatumai.
 3. Bendravimo su krizę išgyvenančiais šeimos nariais. Bendradarbiavimo svarba teikiant pagalbą smurtą patyrusiems asmenims.
 4. Teisiniai aspektai šeimai teikiant pagalbą smurto atveju.

Programos trukmė: 8 ak. val. ( 2 ak. val. teorinės, 6 ak. val. praktinės)

Kūrybiškumo skatinimas organizacijoje mentorystės pagalba

Programos kodas SD20200197

Temų pavadinimai:

1. Tradicinis ir paralelinis (kūrybiškas)  mąstymas. Susitelkimas sprendžiant:

 • Į problemas
 • Į sprendimus

2. Kūrybiškumo samprata.

3. Kūrybiško problemų sprendimo etapai.

 • Strategijų skirtumai. Raudonojo ir mėlynojo vandenyno strategijos.
 • Kūrybiški idėjų generavimo metodai.

4. Kūrybiško  mąstymo skatinimo metodai. Kūrybiškumo bruožai,savybės,  jų ugdymas.

5. Mentorystės svarba organizacijoje. Mentoriaus vaidmuo siekiant efektyvesnio darbo organizacijoje, mentoriaus pagalba naujiems darbuotojams.

Programos trukmė: 8 ak. val.

Kontaktai:

+370 699 26729
+370 656 26016

info@mokytis.lt

Kaina asmeniui – 20 eur, įmonės suformuotai grupei – 600 eur

Registruojantis prašome nurodyti temą, miestą, kuriame pageidaujate mokymų, vardą pavardę, telefoną, bei el.paštą.

Kontaktai: info@mokytis.lt, tel. +370 699 26729, +370 65854530

Susirinkus grupei pranešime kada numatomi konkretūs mokymai.