KVIEČIAME SOCIALINIUS DARBUOTOJUS  DALYVAUTI  MOKYMUOSE
PAGAL SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PROFESINĖS KOMPETENCIJOS TOBULINIMO  PROGRAMĄ

Mokymai vykdomi pagal mokymo programą, kuri  yra  patvirtinta Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo aprašo, patvirtinto Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-92 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

„VADOVAVIMAS IR LYDERYSTĖ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOSE

Programos kodas SD20210250

Temų pavadinimai:

  1. Lyderis ar vadovas? Lyderystės ir valdymo santykis. Vadovas ir vadybininkas. Svarbiausios lyderio savybės (bruožai): bendravimas, paskatinimas, motyvavimas, domėjimasis žmonėmis, mokėjimas klausytis, komandos sutelkimas, pagarba, pripažinimas, mokėjimas pateikti kritiką, mokėjimas pripažinti savo klaidas.
  2. Vadovavimo stiliai. Situacinis vadovavimas. Keturi darbuotojų brandos lygiai ir vadovavimo jiems būdai. Ugdomasis vadovavimas.
  3. Asmeninių vadovo savybių įtaka ir svarba. Vertybės. Nuostatos. Penki  asmenybės lygiai. Pats sau lyderis.
  4. Trumpa apžvalga- apie motyvavimą. Kas motyvuoja darbuotojus? Atlygis – tai ne tik pinigai, tai viskas, kas yra tam žmogui vertinga.
  5. Efektyvi komunikacija.  Tinkamai perteikta  kritika. Konstruktyvaus grįžtamojo ryšio teikimas.

Klaipėdoje – 2022 m. gegužės 30 d., Smilties Pylimo g. 14, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje.

Mokymų trukmė – 8 ak. val., kaina vienam asmeniui – 40  eur.

Rekvizitai apmokėjimui:
VŠĮ Kompiuterinių programų mokymo centras
Įmonės kodas 125247995
A/s LT903500010001321105
Paysera bankas, banko kodas 35000
Mokėjimo paskirtyje nurodykite už kokį asmenį mokate, mokymų pavadinimą ir miestą.