MOKYMAI VIEŠĄJAM SEKTORIUI

Registruotos valstybės tarnautojų mokymo programos ir  vykdomi mokymai:

Viešieji pirkimai.

Modulių/temų pavadinimai:

Pirkimų planavimas.

Pirkimo būdo parinkimas ir pirkimų vertės skaičiavimas.

Viešųjų pirkimų proceso etapai.

Sutarčių vykdymas, sutartinė atsakomybė ir sutarčių nutraukimas.

Mažiausia kaina ir ekonominis naudingumas.

Dažniausiai pasitaikančios klaidos organizuojant viešuosius pirkimus.

Trukmė: 24 ak. val.

 

ĮTAIGAUS KOMUNIKAVIMO MENAS

Modulių/temų pavadinimai:

Komunikavimo procesas ir metodai;

Informatyvus ir įtikinamasis kalbėjimas;

Kalbėtojo veiksmai formuojant savo įvaizdį; neverbalinė kalba;

Auditorijos požiūris į kalbantįjį;

Informacijos pristatymo būdai, formos;

Informacijos priėmimo ir perdavimo problemos;

Komunikavimas įstaigoje su interesantais, piliečiais bei kitų institucijų pareigūnais;

Kaip bendrauti/susitvarkyti su problemiškais klausytojais;

Baimė ir erzinantys įpročiai;

Komunikavimas grupėje: darbas komandoje;
Programos trukmė:  – 16 akad. val.

Strateginis planavimas

Modulių/temų pavadinimai:

Strateginio planavimo esmė ir vaidmuo ekonomikoje.

Valstybės ilgalaikė plėtros strategija.

Ūkio šakos (sektoriaus) plėtros strategija.

Institucijos strateginio plano rengimas.

ES struktūrinių fondų parama – Lietuvos valstybės biudžeto sudėtinė dalis.
Programos trukmė:  72 akad. val.

QUERYING MICROSOFT SQL SERVER 2000 WITH TRNSACT-SQL

Modulių/temų pavadinimai:

Įvadas į SQL serverį;

Reliacinis duomenų modelis.

Pirminis raktas; Kliento/serverio režimas,

SQL kalba, užklausa, komandos, standartai;

DML ir DDL užklausų tipai; SQL92, TSQL; Užklausų vykdymas; SQL Select;

Duomenų grupavimas naudojant group by operatorių. Having sąlyga.

Duomenų unikalumo tikrinimas;

Užklausos iš lentelių; Įdėtinės užklausos;

Duomenų modifikavimo SQL komandos; Procedūros ir funkcijos.

Kursoriai; Tekstinių indeksų kūrimas.

Teksto užklausų pavyzdžiai; dažnai pasitaikantys darbo su duomenimis pavyzdžiai;

Supažindinimas su objektiniu programavimu.
Programos trukmė: 16 akad. val.

KLIENTŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS VALDYMAS

Tikslai:  Viešojo administravimo institucijų klientų aptarnavimo tobulinimas, efektyvaus bendravimo su klientais metodų nagrinėjimas ir įgūdžių tobulinimas.
Modulių/temų pavadinimai: Kodėl reikia valdyti klientų aptarnavimo kokybę? Organizacijos kultūra ir klientų aptarnavimo kokybė; Darbuotojų veiklos valdymas – sistema – nenutrūkstamas procesas, padedantis sukurti į klientą orientuotą organizaciją; Klientų aptarnavimo vertinimo priemonės.
Programos trukmė: (akad. val.) 16

2+2=5...ARBA KAIP EFEKTYVIAI SPRĘSTI JŪSŲ ĮMONĖS PROBLEMAS IR PAKEISTI DIRBANČIŲJŲ MĄSTYMĄ

Modulių/temų pavadinimai:

Kaip keisti dirbančiųjų mąstymą, griauti įsisenėjusius stereotipus, sprendžiant problemas;

Kaip gerinti Jūsų organizacijos marketingą, siekiant pritraukti klientus ir padidinti produkcijos (paslaugų) pardavimą;

Kaip pertvarkyti Jūsų organizacijos darbuotojų darbą, jog jie jaustųsi atsakingi už veiklos rezultatus;

Kaip padidinti darbo efektyvumą ir pagerinti paslaugų kokybę; kaip padidinti organizacijos administracijos darbo efektyvumą.
Programos trukmė: 35 akad. val.

Kūrybiškumo ugdymas. Vidinių apribojimų įveikimo būdai.

Modulių/temų pavadinimai:

1. Kūrybinis mąstymas – pagrindinės charakteristikos, ypatumai. Kūrybą didinantys veiksniai.
2. Požiūrio į savo galimybes keitimas. Motyvacija ir kūrybiškumas. Vidinės motyvacijos stiprinimas.
3. Penki kūrybinio mąstymo etapai.
4. Koncentracija kūrybiškumo procese. Sau ir organizacijai aktualių uždavinių sprendimas, taikant kūrybinio mąstymo technikas.
5. Kūrybinės atmosferos sukūrimas grupėje
6. Efektyvūs naujų idėjų kūrimo metodai.
7. Kūrybiškas naujų idėjų vertinimas bei įgyvendinimas. Planavimo proceso moderavimas.
8. Kūrybiškų sprendimų atrankos kriterijai. Pagrindinės sprendimų priėmimo taisyklės.

Programos trukmė 16 akad. val.

Komunikacija organizacijoje.

. Modulių/temų pavadinimai:

1. Efektyvios komunikacijos organizacijoje principai.
2. Komunikacija išorinėje aplinkoje ir organizacijos viduje.
3. Komunikacijos trikdžių, gandų nustatymas ir jų šalinimo būdai.
4. Viešas kalbėjimas susirinkimuose.
5. Asmeniniai ir tarpasmeniniai pokalbiai.

Trukmė – 16 ak. val.

Asmeninis efektyvumas.

. Modulių/temų pavadinimai:

1. Asmeninio efektyvumo samprata.

2. Mąstymo bei suvokimo įtaka elgesiui, nuotaikai ir emocijoms.

3. Savęs pažinimas, savivertės stiprinimas ir mąstymo klaidos.

4. Emocijų, streso, nuovargio valdymas bei darbingumo didinimas.

Trukmė – 16 ak. val.

Vadybos kursas kursas (statutinės organizacijos darbuotojams)

. Modulių/temų pavadinimai:

Vadybinės viešojo valdymo doktrinos.

Strateginė vadyba.

Lyderiavimas.

Darbas komandoje.

Bendravimo psichologija.

Žmogiškųjų išteklių valdymas: kompetencijų vadyba.

Trukmė – 40 ak. val.

Tarnybinis protokolas ir etiketas

Modulių/temų pavadinimai:

Etiketo ir protokolo sampratų etimologija.

Specializuoto ir griežtai reglamentuoto dalykinio bendravimo bruožai.

Pokalbio telefonu taisyklės.

Vizitinės kortelės.

Oficialūs pokalbiai.

Valstybinių ir privačių vizitų rengimas.

Oficialūs priėmimai ir elgesys prie stalo.

Oficialios dovanos.

Trukmė – 12 ak. val.

Komandos formavimo įgūdžių stiprinimas.

Modulių/temų pavadinimai:

Komandinio darbo svarba ir ypatumai.

Komandos formavimas, jos narių vaidmenys, funkcijos.

Komandos raidos etapai ir jų ypatumai.

Komandinio darbo efektyviai veiklai reikalingi įgūdžiai.

Svarbiausios sąlygos efektyviam komandos darbui.

Trukmė – 16 ak. val.

Žmogiškųjų išteklių valdymas.

Modulių/temų pavadinimai:

LR darbo kodeksas.

Darbo teisiniai santykiai.

Administraciniai teisės pažeidimai darbo santykiuose.

Žmogiškųjų išteklių planavimas ir valdymas.

Darbuotojų kompetencijų valdymas.

Darbuotojų ugdymas ir motyvavimas.

Darbuotojų veiklos vertinimas.

Kompensavimas už darbą.

Trukmė – 16 ak. val.

VSAFAS mokymai.

Modulių/temų pavadinimai:

Turto apskaita.

Finansinės ataskaitos.

Trukmė – 16 ak. val.

Viešųjų pirkimų organizavimas, teisinis reglamentavimas, praktika ir viešojo pirkimo sutarčių sudarymo praktiniai aspektai

Modulių/temų pavadinimai:

Pirkimų planavimas ir pirkimų vertės skaičiavimas.

Viešųjų pirkimų proceso etapai.

Viešųjų pirkimų informacinė sistema (CPV IS).

Viešųjų pirkimų naujienos.

Trukmė – 16 ak. val.

Streso ir spaudimo valdymas.

Modulių/temų pavadinimai:

Pagrindinės konflikto priežastys ir pasekmės.

Konflikto valdymo etapai.

Pagrindinės streso priežastys.

Pagrindiniai streso valdymo principai.

Trukmė – 16 ak. val.

Ryšiai su visuomene ir savivaldybės įvaizdžio formavimas.

Modulių/temų pavadinimai:

Įvaizdžio formavimas ir komunikacija išorinėje aplinkoje ir organizacijos viduje.

Bendravimas su žiniasklaida.

Ryšiai su visuomene.

Viešas kalbėjimas ir prezentacijos.

Trukmė – 16 ak. val.

Fidic.

Modulių/temų pavadinimai:

Statybos projektų įgyvendinimo modeliai pagal FIDIC.

Raudonoji ir Geltonoji knygos.

Bendrieji principai.Svarbiausi aspektai.

Pakeitimai.

Mokėjimai. Mokėjimų tvarka ir mokėjimo dokumentai.

Praktinis sutarčių pretenzijų valdymas ir ginčų sprendimas.

Trukmė 16 ak. val.

Coaching: darbuotojų konsultavimas / treniravimas / ugdymas.

Modulių/temų pavadinimai:

Ugdomasis vadovavimas ,,Coaching’as” – efektyvi darbuotojų ugdymo sistema.

Psichologiniai vadovavimo elementai.

Įtakos principai.

Suvokimo stiprinimas ir įtakos formavimas.

Konstruktyvaus veiksmų plano kūrimas.

Trukmė 16 ak. val.

Socialinių gebėjimų vystymo mokymai.

Modulių/temų pavadinimai:

Teisės aktai, reglamentuojantys socialinių paslaugų teikimą, vaiko teisių apsaugą LR.

Vaiko teisių apsaugos institucijų sistemos pertvarkos koncepcija.

Socialinės paslaugos ir jų teikimo organizavimas.

Vaiko teisių apsauga.

Vaiko teisių apsaugos organizavimas.

Darbuotojų psichikos sveikatos problemos darbo vietose.

Pagrindiniai streso darbe įveikimo principai ir metodai.

Trukmė – 16 ak. val.

Ekonominių-teisinių žinių įgijimas ir jų taikymas praktikoje.

Modulių/temų pavadinimai:

Koncesijas ir VP reglamentuojantys teisės aktai.

Pirkimų planavimas ir pirkimų vertės skaičiavimas.

VP proceso etapai.

VP informacinė sistema (CVP IS).

VP naujienos.

Teisinis dokumentų valdymo reglamentavimas.

Dokumentų rengimo taisyklės.

Dokumentų saugojimas ir archyvavimas.

Trukmė – 24 ak. val.

Psichologinių ir darbo organizavimo žinių įgijimas.

Modulių/temų pavadinimai:

Efektyvaus veiklos planavimo principai.

Laiko planavimas ir veiklos organizavimas.

Prioritetų nustatymas, darbo kalendoriaus planavimas.

Kritiniai veiklos ir laiko planavimo taškai.

Konflikto samprata. Tarpasmeniniai konfliktai, jų priežastys.

Strategijos priešininkams sutaikyti, konfliktams spręsti.

Komandinio darbo svarba ir ypatumai.

Komandinio darbo efektyviai veiklai reikalingi įgūdžiai.

Svarbiausios sąlygos efektyviam komandos darbui.

Trukmė – 24 ak. val.

Lyderystė ir vadovavimo įgūdžiai.

Vadovas ar lyderis.

Valdymo profesijos elementai.

Veiksmingo valdymo uždaviniai, įrankiai, principai.

Efektyvus veiklos ir laiko planavimas.

Trukmė – 24 ak. val.

KOMANDINIS DARBAS. ORIENTAVIMASIS Į REZULTATUS. EFEKTYVUS VADOVAVIMAS. PROBLEMŲ IR KONFLIKTŲ SPRENDIMAS

Modulių/temų pavadinimai:

Konflikto samprata.

Tarpasmeniniai konfliktai, jų priežastys. Konfliktiškų asmenybių tipai.

Strategijos priešininkams sutaikyti, konfliktams spręsti.

Komandinio darbo svarba ir ypatumai.

Komandos formavimas, komandos narių vaidmenys ir funkcijos.

Komandos raidos etapai ir jų ypatumai.

Komandinio darbo efektyviai veiklai reikalingi įgūdžiai.

Svarbiausios sąlygos efektyviam komandos darbui.

Efektyvaus vadovavimo samprata.

Vadovas ar lyderis.

Valdymo profesijos elementai. Veiksmingo valdymo uždaviniai.

Veiksmingo valdymo įrankiai. Veiksmingo valdymo principai.

Trukmė – 40 ak. val.

Europos Sąjungos projektų valdymas

Viešieji ryšiai.

Modulių/temų pavadinimai:

Verbaliniai antpuoliai, manipuliacijos, jų atpažinimo būdai.

Manipuliavimo ir konfliktinių situacijų sprendimo būdai.

Efektyvaus veiklos planavimo principai.

Laiko planavimas ir veiklos organizavimas.

Organizacijos kultūra ir klientų aptarnavimo kokybė.

Profesionalus klientų aptarnavimas ir jo vertinimo priemonės.

Trukmė – 24 ak. val.

Kanceliarinės (administracinės) kalbos kultūra.

Modulių/temų pavadinimai:

Sudėtingesni rašybos atvejai.

Žodyno normos.

Morfologijos normos ir klaidos.

Sintaksės normos ir klaidos.

Kalbos etika.

Trukmė – 16 ak. val.

Valstybės tarnautojo etika.

Tarnybinis protokolas.

Modulių/temų pavadinimai:

Etiketo ir protokolo sampratų etimologija.

Specializuoto ir griežtai reglamentuoto dalykinio bendravimo bruožai.

Pokalbių telefonu taisyklės.

Vizitinės kortelės.

Oficialūs pokalbiai.

Valstybinių ir privačių vizitų rengimas.

Oficialūs priėmimai ir elgesys prie stalo.

Oficialios dovanos.

Trukmė – 16 ak. val.

Efektyvus veiklos planavimas ir laiko valdymas.

Modulių/temų pavadinimai:

Efektyvaus veiklos planavimo principai.

Laiko planavimas ir veikos organizavimas.

Prioritetų nustatymas, darbo kalendoriaus planavimas.

Kritiniai veiklos ir laiko planavimo taškai.

Trukmė – 24 ak. val.

Kontaktai:

+370 699 26729
+370 656 26016

info@mokytis.lt